KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH 3M 9042 P2

40,000

  • Hộp riêng giúp lưu trữ và cho phép làm việc dễ dàng
  • Dùng một lần, thiết kế thoải mái
  • Khẩu trang nhẹ, thoải mái hơn và góp phần tăng thời gian mặc.
  • Phương tiện lọc Electret tiên tiến giúp làm cho thở dễ dàng hơn
  • Lớp carbon chống các mức độ của hơi hữu cơ cho thoải mái hơn.
  • Clip mũi điều chỉnh giúp cung cấp một phù hợp tùy chỉnh và mặc chắc chắn
  • Để sử dụng chống lại các hạt cơ học được tạo ra.

Đọc tiếp